portret

Anna Pecková vystudovala uměleckou fotografii na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně - černobílou fotografii u K. O. Hrubého
a barevnou fotografii u Oldřicha Staňka. Od roku 1960 žije v Brně.

Má za sebou několik samostatných výstav. Je spoluautorkou řady knih.

Zabývá se uměleckou fotografií, využívá reportážní a dokumentární fotografie jako prostředku schopného tlumočit autenticitu místa a chvíle. Pracuje pro reklamní noviny, časopisy a knihy, které zveřejňují její reportáže o událostech u nás. Atraktivní záběry na titulních stranách, snímky odhalující pravdu, někdy i to, co mělo očím veřejnosti zůstat skryto, to vše patří k životu této fotografky. Jak sama říká, fotografie je její droga, miluje fotografii a obětuje jí celý život.

Pomocí fotografického projevu chce nenásilnou formou přispět k formování ekologického vědomí všech lidí.

O jejích referencích nejlépe hovoří jednotlivé fotografie ve fotogalerii.

Kontakty
Telefon: +420 605 971 629
E-mail: